PARTICIPANTS

Специализирана изложба за далматини  DALMATIAN CLUB SHOW – PARVOMAY ’18

Judge Mr. Bo Skalin – Sweden

Записване на кучетата – 08.45 – 10.30 часа

Откриване на изложбата – 11.00 часа

26.05.2018
PARVOMAY Central Park
GPS: 42.0984437N 25.224220315E

DALMATIAN CLUB SHOW – PARVOMAY ’17

Judge

Mrs. Aase Jakobsen

Norway

29.04.2017
PARVOMAY Central Park
GPS: 42.0984437N 25.224220315E

https://plovdivshow.wordpress.com/заявка-entry-form/

Записване на кучетата – 08.45 – 10.30 часа
Откриване на изложбата – 11.00 часа

PARVOMAY Central Park
GPS: 42.0984437N 25.224220315E

Registration of the dogs – 08.45 – 10.30
Start of the club show– 11.00

Mrs. Aase Jakobsen – Norway

FCI Judge number: 16029

Judging rights: International judge for FCI groups ІV, VІ,VІІ- all breeds and ІІ , VІІІ – breeds
 27756_104325276281676_1095851_n
Spoken languages Danish, English, Norwegian, Swedish
Authorised in Norway
First authorised in 1993
Countries judged in Norway, Sweden, Finland, Denmark, Germany, Belgium, Serbia, Slovenia, Czech Republic, USA, New Zealand, Estonia and Russia.
Kennel name Toot’s
Breeder of Dalmatian

You might mentioned I have been a Dalmatian breeder since 1980, and I guess I had approx 200 puppies and about 50 of my breedings have become a champion in Norway or other countries.  I have exported Dalmatians to USA, New Zealand, Russia, Sweden, Finland, Denmark, Germany, Estonia and Israel.

Eukanuba-Coupons

DALMATIAN CLUB SHOW – PARVOMAY ’16

Federation Cynologique Internationale (FCI)
Bulgarian Republican Federation of Cynology (BRFC)
Bulgarian Dalmatian Club

DALMATIAN CLUB SHOW – PARVOMAY ’16

Judge

Charlotte Jenvall

07.05.2016
PARVOMAY –Central park

Registration of the dogs – 09.30 ÷ 10.30
Start of the club show– 11.00

Медиен партньор: Parvomai.NET

po-pm

Eukanuba-Coupons

anes96-LOGOArchie

photo.php

logo

logo-home

gummy_small

Благодарим на генералния спонсор на DALMATIAN CLUB SHOW – PARVOMAY ’16 – EUKANUBA

Ето разпределението на наградите!

Best Baby – male and female (Baby BOSS) – ЧУВАЛ 2,5 КГ. EUKANUBA

Best Baby in Show (Best Baby) – ЧУВАЛ 12,5 КГ. EUKANUBA

Best Puppy – male and female (Puppy BOSS) – ЧУВАЛ 2,5 КГ. EUKANUBA

Best Puppy in Show (Best Puppy) ЧУВАЛ 12,5 КГ. EUKANUBA

Best Junior – male and female (Junior BOSS) – ЧУВАЛ 2,5 КГ. EUKANUBA

Best Junior in Show (Best Junior) ЧУВАЛ 12,5 КГ. EUKANUBA

Best Senior – male and female (Senior BOSS) – ЧУВАЛ 2,5 КГ. EUKANUBA

Best Senior in Show (Best Senior| –  ЧУВАЛ 12,5 КГ. EUKANUBA

Best Pair (a male and a female belonging to the same owner) – ЧУВАЛ 2,5 КГ. EUKANUBA

Breeding group – it consists of minimum three and maximum five dogs of the same breed and type, no importance of the sex, produced by the same breeder, even if they are not his possession. –  ЧУВАЛ 2,5 КГ. EUKANUBA

BISS – ЧУВАЛ 15 КГ. EUKANUBA

RBISS – ЧУВАЛ 15 КГ. EUKANUBA

DALMATIAN CLUB SHOW PARVOMAY ’15

dalmatian_club_show_2015

Federation Cynologique Internationale (FCI)
Bulgarian Republican Federation of Cynology (BRFC)
Bulgarian Dalmatian Club

DALMATIAN CLUB SHOW – PARVOMAY ’15

Judge

Mr Rune Johansen, Sweden, kennel Timanka

30.05.2015
PARVOMAY –Central park

Registration of the dogs – 09.30 ÷ 10.30
Start of the club show– 11.00

Медиен партньор: Parvomai.NET

po-pm

Eukanuba-Coupons

anes96-LOGOArchie

photo.php

logo

logo-home

gummy_small

Оfficial travel agency : tabela_vistalis_malka

Information about Bulgaria:

Information about Parvomai:

GPS:   42.0984437N 25.224220315E

Места за настаняване:

Търговски комплекс Downtown

7pic_18969_1

Намира се на 10 метра от мястото на изложбата. Стаите са двойни с минибар , телевизор и климатик. Цената на стаята е 50 лева ако сте с домашен любимец. За резервации се обърнете към Пеньо Запрянов – 0899866577! Или на телефона от сайта.
http://hotel-downtown.eu/loc.html

Хотел “Финес”

Намира се на 30 метра от мястото на изложбата. Стаите са двойни с минибар , телевизор и климатик.

fitnes11fitnes1 (5)

http://www.parvomai.bg/web/fines/finest10.htm

Titles:

CAC – it is awarded to dogs from intermediate, open and champion classes, which have received Excellent I;
R-CAC – it is awarded to dogs from intermediate, open and champion classes, which have received Excellent II;
BOSS – best male and best female dog. It is chosen among the dogs which have received CAC, separately for male and female dogs + winners in honour class , a male and a female dog + best junior male dog and best junior female dog (Junior BOSS) + winners in veteran class, a male and female dog
BOB, BISS – best dog in show. It is chosen among the dogs which have received BOSS

Contests:
Best Baby – male and female (Baby BOSS)
Best Baby in Show (Best Baby)
Best Puppy – male and female (Puppy BOSS)
Best Puppy in Show (Best Puppy)
Best Junior – male and female (Junior BOSS)
Best Junior in Show (Best Junior)
Best Senior – male and female (Senior BOSS)
Best Senior in Show (Best Senior|
Best Pair (a male and a female belonging to the same owner)
Breeding group – it consists of minimum three and maximum five dogs of the same breed and type, no importance of the sex, produced by the same breeder, even if they are not his possession.
Progeny group – a male or a female dog with minimum three and maximum five progenies of his/hers of first generation (sons/daughters).

In order to pariticipate in these classes and contests each of the dogs should be registered himself/herself in one of the compulsory classes.

Entry fees:

First dog – 35 euro
Every next dog – 30 euro
Classes – baby, puppy, honor and veteran – 30 euro

Bank Account Bulgarian Dalmatian Club:
IBAN: BG02IORT73752003174000
BIC: IORTBGSF
Инвестбанк

Entry deadline: 20.05.2015

CONTACT INFORMATION:
Please send the ENTRY FORM on this:

ENTRY FORM
E-mail: esimeonova@gmail.com or tanya.arangelova@hebrospearl.com
Fax: +359 32 622 728

DALMATIAN CLUB SHOW – PLOVDIV ’14

СПЕЦИАЛИЗИРАНА ИЗЛОЖБА
НА ДАЛМАТИНИ – ПЛОВДИВ ’14

dalmatian_club_show_14_englishFederation Cynologique Internationale (FCI)
Българска Републиканска Федерация по Кинология (БРФК)
Български Далматин Клуб


СПЕЦИАЛИЗИРАНА ИЗЛОЖБА
НА ДАЛМАТИНИ – ПЛОВДИВ ’14

Съдия
Штефан Шинко, Словения

14.06.2014 г.
ПЛОВДИВ – Бунарджика

Записване на кучетата – 08.45 – 09.30 часа
Откриване на изложбата – 09.30 часа

ГЕНЕРАЛЕН СПОНСОР НА ИЗЛОЖБАТА
БЛУ СКАЙ КОМЕРС ЕООД, Представител на EUKANUBA за България

Титли:

CAC – присъжда се на кучетата от класове интермедия, открит и шампиони (мъжки и женски), получили оценка Отличен I
R. CAC – присъжда се на кучетата от класове интермедия, открит (мъжки и женски), получили оценка Отличен II
BOSS – най-красиво мъжко и най-красиво женско куче. Избира се измежду кучетата, получили САС, отделно за мъжки и женски кучета + победителите в почетен клас, мъжко и женско куче + най-красиво младо мъжко и най-красиво младо женско куче (Junior BOSS) + победителите в клас ветерани, мъжко и женско куче.
BOB, BISS – най-красиво куче на изложбата. Избира се измежду кучетата, получили BOSS

Конкурси:
Най-красиво Бебе – мъжко и женско
Най-красиво Бебе на изложбата
Най-красиво Подрастващо куче – мъжко и женско
Най-красиво Подрастващо куче на изложбата
Най-красиво Младо куче – мъжко и женско
Най-красиво Младо куче на изложбата
Най-красив Ветеран – мъжко и женско
Най-красив Ветеран на изложбата
Най-добра Двойка (мъжко и женско куче на един собственик)
Развъдна група – състои се от минимум три и максимум пет кучета от една и съща порода и разновидност без значение на пола, произведени от един и същ човек, дори да не са негова собственост.
Група на потомците – мъжко или женско куче с минимум три и максимум пет негови потомъка от първо поколение (синове/дъщери)
За да участва в тези класове и състезания кучетата трябва да са регистрирани индивидуално в един от задължителните класове.

Цени за участие / Entry fees:

Първо куче – 35 лева
Всяко следващо куче – 30 лева
Класове – бебе, подрастващи, почетен и ветерани – 30 лева

Банковата сметка на клуба е:

Български Далматин Клуб

IBAN: BG97FINV915010UB475971
Първа Инвестиционна банка

Краен срок за подаване на заявки: 07.06.2014 г.

ЗА КОНТАКТИ:
Заявката можете да изпратите на следните:

Електорна форма

E-mail: esimeonova@gmail.com или tanya.arangelova@hebrospearl.com

За повече информация:
web: www.dalmatianbg.org
тел.: +359 887 931 356

Federation Cynologique Internationale (FCI)
Bulgarian Republican Federation of Cynology (BRFC)
Bulgarian Dalmatian Club

DALMATIAN CLUB SHOW – PLOVDIV ’14

Judge
Stefan Sinko, Slovenia

14.06.2014
PLOVDIV –park Bunardjika

Registration of the dogs – 08.45 ÷ 09.30
Start of the club show– 09.30

Titles:

CAC – it is awarded to dogs from intermediate, open and champion classes, which have received Excellent I;
R-CAC – it is awarded to dogs from intermediate, open and champion classes, which have received Excellent II;
BOSS – best male and best female dog. It is chosen among the dogs which have received CAC, separately for male and female dogs + winners in honour class , a male and a female dog + best junior male dog and best junior female dog (Junior BOSS) + winners in veteran class, a male and female dog
BOB, BISS – best dog in show. It is chosen among the dogs which have received BOSS

Contests:
Best Baby – male and female (Baby BOSS)
Best Baby in Show (Best Baby)
Best Puppy – male and female (Puppy BOSS)
Best Puppy in Show (Best Puppy)
Best Junior – male and female (Junior BOSS)
Best Junior in Show (Best Junior)
Best Senior – male and female (Senior BOSS)
Best Senior in Show (Best Senior|
Best Pair (a male and a female belonging to the same owner)
Breeding group – it consists of minimum three and maximum five dogs of the same breed and type, no importance of the sex, produced by the same breeder, even if they are not his possession.
Progeny group – a male or a female dog with minimum three and maximum five progenies of his/hers of first generation (sons/daughters).

In order to pariticipate in these classes and contests each of the dogs should be registered himself/herself in one of the compulsory classes.

Entry fees:

First dog – 35 euro
Every next dog – 30 euro
Classes – baby, puppy, honor and veteran – 30 euro

Bank Account Bulgarian Dalmatian Club:
IBAN: BG97FINV915010UB475971
Първа Инвестиционна банка

Entry deadline: 07.06.2014

CONTACT INFORMATION:
Please send the ENTRY FORM on this:

ENTRY FORM
E-mail: esimeonova@gmail.com or tanya.arangelova@hebrospearl.com
Fax: +359 32 622 728

For more information:
web: www.dalmatiabg.org
Phone: +359 887 931 356

5 comments on “PARTICIPANTS

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s